Bài 6. Đối xứng trục

Bình chọn:
4.4 trên 58 phiếu
Bài 60 trang 86 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 60 trang 86 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC có A = 70 độ, điểm M thuộc cạnh BC. Vẽ điểm D đối xứng với M qua AB, vẽ điểm E đối xứng với M qua AC...

Xem lời giải

Bài 61 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 61 trang 87 sách bài tập toán 8. Cho tam giác nhọn ABC có A = 60 độ, trực tâm H. Gọi M là điểm đối xứng với H qua BC. a) Chứng minh ∆ BHC = ∆ BMC...

Xem lời giải

Bài 62 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 62 trang 87 sách bài tập toán 8. Cho hình thang vuông ABCD...

Xem lời giải

Bài 63 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 63 trang 87 sách bài tập toán 8. Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy (AB không vuông góc với xy)...

Xem lời giải

Bài 64 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 64 trang 87 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng điểm I đối xứng với điểm K qua AH...

Xem lời giải

Bài 65 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 65 trang 87 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng điểm A đối xứng với điểm C qua đường thẳng BD.

Xem lời giải

Bài 66 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 66 trang 87 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có AB < AC. Gọi d là đường trung trực của BC. Vẽ điểm K đối xứng với điểm A qua đường thẳng d...

Xem lời giải

Bài 67 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 67 trang 87 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. Điểm M nằm trên đường phân giác của góc ngoài đỉnh C (M khác C). Chứng minh rằng AC + CB < AM + MB.

Xem lời giải

Bài 68 trang 87 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 68 trang 87 sách bài tập toán 8. Trong các hình nét đậm vẽ trên giấy kẻ ô vuông ở hình 4, hình 5, hình nào có trục đối xứng ?...

Xem lời giải

Bài 69 trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 69 trang 88 sách bài tập toán 8. Vẽ hình đối xứng qua đường thẳng d của hình đã vẽ...

Xem lời giải

Bài 70 trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 70 trang 88 sách bài tập toán 8. Điền dấu “x” vào ô thích hợp:...

Xem lời giải

Bài 71 trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 71 trang 88 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng giao điểm hai đường chéo của hình thang cân nằm trên trục đối xứng của hình thang cân.

Xem lời giải

Bài 72 trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 72 trang 88 sách bài tập toán 8. Cho góc nhọn xOy, điểm A nằm trong góc đó. Dựng điểm B thuộc tia Ox, điểm C thuộc tia Oy sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất.

Xem lời giải

Bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.1 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 8. Hãy nối mỗi cột của ô bên trái với một ô của cột bên phải để được khẳng định đúng...

Xem lời giải

Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 88 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 88 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC cân tại A. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D, trên tia đối của tia AC lấy điểm E sao cho AD = AE...

Xem lời giải