CHƯƠNG 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG. HÌNH CHÓP ĐỀU

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 131 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1 trang 131 sách bài tập toán 8. Điền thêm vào chỗ trống (…)

Xem lời giải

Bài 2 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 2 trang 132 sách bài tập toán 8. Xem hình 98. Hãy gọi tên các mặt phẳng chứa đường thẳng PR ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 132 sách bài tập toán 8. ABCD.A_1B_1C_1D_1 là một hình hộp chữ nhật (h. 99) ...

Xem lời giải

Bài 4 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 132 sách bài tập toán 8. Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A_1B_1C_1D_1 (h.99)

Xem lời giải

Bài 5 trang 132 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 132 sách bài tập toán 8. Quan sát hình vẽ 100 và điển Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô vuông.

Xem lời giải

Bài 6 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 133 sách bài tập toán 8. Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây ...

Xem lời giải

Bài 7 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 133 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A_1B_1C_1D_1 (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai ...

Xem lời giải

Bài 8 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 133 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102)...

Xem lời giải

Bài 9 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 9 trang 133 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật theo các kích thước cho ở hình 103.

Xem lời giải

Bài 10 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 10 trang 134 sách bài tập toán 8. ABCD.A1B1C1D1 là một hình lập phương (h.104) ...

Xem lời giải

Bài 11 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 11 trang 134 sách bài tập toán 8. Quan sát hình lập phương ABCD.A1B1C1D1 (h.105)

Xem lời giải

Bài 12 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 134 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát biểu sau đây là sai ...

Xem lời giải

Bài 13 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 13 trang 134 sách bài tập toán 8. Khi gấp và dán hình dưới đây (h.107), hình nào tạo thành hình lập phương ? Hãy điền “có”, “không” vào chỗ trống (…).

Xem lời giải

Bài 14 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 14 trang 135 sách bài tập toán 8. Tìm số hình lập phương đơn vị (hình lập phương có cạnh là 1) ở các hình 108a và b.

Xem lời giải

Bài 15 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 15 trang 135 sách bài tập toán 8. Từ một đoạn dây thép ngắn hơn 1,5m, liệu người ta có thể tạo ra một cái khung hình lập phương có cạnh là 1dm được hay không?

Xem lời giải

Bài 16 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 16 trang 135 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.109) và trả lời các câu hỏi sau ...

Xem lời giải

Bài 17 trang 135 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 17 trang 135 sách bài tập toán 8. Cạnh của hình lập phương bằng căn 2 (h.110)...

Xem lời giải

Bài 18 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 18 trang 136 sách bài tập toán 8. Một hình hộp chữ nhật có kích thước như hình 111...

Xem lời giải

Bài 19 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 19 trang 136 sách bài tập toán 8. Hãy giải thích vì sao: Để cột đứng thẳng hoặc khi làm đế của chân bàn, người ta lại néo cái cọc, đóng rộng chân bàn như hình 112 ?

Xem lời giải

Bài 20 trang 136 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 136 sách bài tập toán 8. Từ một tờ giấy hình vuông kích thước 3 × 3 liệu có thể gấp để tạo thành một hình lập phương đơn vị hay không ? (có thể làm nắp rời)

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất