Bài 5. Diện tích hình thoi

Bình chọn:
4.7 trên 74 phiếu
Bài 42 trang 162 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 162 sách bài tập toán 8. Trong những hình thoi có chu vi bằng nhau, hãy tìm hình thoi có diện tích lớn nhất.

Xem lời giải

Bài 43 trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 43 trang 163 sách bài tập toán 8. Tính diện tích hình thoi, biết cạnh của nó dài 6,2cm và một trong các góc của nó có số đo bằng 30°

Xem lời giải

Bài 44 trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 44 trang 163 sách bài tập toán 8. Cho hình thoi ABCD, biết AB = 5cm, AI = 3cm (I là giao điểm của hai đường chéo). Hãy tính diện tích hình thoi đó.

Xem lời giải

Bài 45 trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 45 trang 163 sách bài tập toán 8. Hãy vẽ một tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau, biết độ dài hai đường chéo đó là a và 1/2 a. Hỏi có thể vẽ được bao nhiêu hình như vậy ?

Xem lời giải

Bài 46 trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 46 trang 163 SBT toán 8. Hai đường chéo của một hình thoi có độ dài là 16cm và 12cm. Tính: a) Diện tích hình thoi. b) Độ dài cạnh hình thoi. c) Độ dài đường cao hình thoi

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8. a) Sử dụng kéo cắt đúng 2 lần, theo đường thẳng, chia một hình chữ nhật thành ba phần sao cho có thể ghép lại thành một hình thoi.

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Biết AC = 6cm, BD = 8cm... Chứng minh rằng MNPQ là hình chữ nhật.

Xem lời giải

Bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 163 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.3 phần bài tập bổ sung trang 163 sách bài tập toán 8.Cho tam giác vuông ABC, có hai cạnh góc vuông là AC = 6cm và AB = 8cm. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = 5cm. Tính diện tích của tứ giác MNPQ.

Xem lời giải