Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bình chọn:
4.9 trên 92 phiếu
Bài 17 trang 28 SBT toán 8 tập 1 Bài 17 trang 28 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 28 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức cùng mẫu thức ...

Xem chi tiết

Bài 18 trang 28 SBT toán 8 tập 1 Bài 18 trang 28 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 28 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức khác mẫu thức ...

Xem chi tiết

Bài 19 trang 29 SBT toán 8 tập 1 Bài 19 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 29 sách bài tập toán 8. Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng:...

Xem chi tiết

Bài 20 trang 29 SBT toán 8 tập 1 Bài 20 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 29 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức: 1/(x-y).(y-x) + 1/ (y-z)(z-x)...

Xem chi tiết

Bài 21 trang 29 SBT toán 8 tập 1 Bài 21 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 29 sách bài tập toán 8. Làm tính cộng các phân thức: (11x +13)/(3x-3)...

Xem chi tiết

Bài 22 trang 29 SBT toán 8 tập 1 Bài 22 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 29 sách bài tập toán 8. Cho hai biểu thức:...Chứng tỏ rằng A = B

Xem chi tiết

Bài 23 trang 29 SBT toán 8 tập 1 Bài 23 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 29 sách bài tập toán 8. Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về ...

Xem chi tiết

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1 Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 8. Cộng hai phân thức:...Phương án nào sau đây là đúng ?

Xem chi tiết

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1 Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép cộng:...

Xem chi tiếtHỏi bài