Bài 5. Phép cộng các phân thức đại số

Bình chọn:
4.8 trên 104 phiếu
Bài 17 trang 28 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 28 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức cùng mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 18 trang 28 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 18 trang 28 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức khác mẫu thức ...

Xem lời giải

Bài 19 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 19 trang 29 sách bài tập toán 8. Dùng quy tắc đổi dấu để tìm mẫu thức chung rồi thực hiện phép cộng:...

Xem lời giải

Bài 20 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 29 sách bài tập toán 8. Cộng các phân thức: 1/(x-y).(y-x) + 1/ (y-z)(z-x)...

Xem lời giải

Bài 21 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 21 trang 29 sách bài tập toán 8. Làm tính cộng các phân thức: (11x +13)/(3x-3)...

Xem lời giải

Bài 22 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 22 trang 29 sách bài tập toán 8. Cho hai biểu thức:...Chứng tỏ rằng A = B

Xem lời giải

Bài 23 trang 29 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 23 trang 29 sách bài tập toán 8. Con tàu du lịch “Sông Hồng” đưa khách từ Hà Nội đến Việt Trì. Sau đó, nó nghỉ lại tại Việt Trì 2 giờ rồi quay về ...

Xem lời giải

Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 8. Cộng hai phân thức:...Phương án nào sau đây là đúng ?

Xem lời giải

Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép cộng:...

Xem lời giải