Bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 5.1 phần bài tập bổ sung trang 30 sách bài tập toán 8. Cộng hai phân thức:...Phương án nào sau đây là đúng ?

Đề bài

Cộng hai phân thức \(\displaystyle {{x + 3} \over {2x - 1}} + {{4 - x} \over {1 - 2x}}\).

Phương án nào sau đây là đúng ?

A. \(\displaystyle {7 \over {2x - 1}}\)

B. \(\displaystyle {7 \over {1 - 2x}}\)

C. \(\displaystyle 1\)

D. \(\displaystyle – 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng tính chất: \(A=-(-A)\) để đưa về hai phân thức cùng mẫu

+) Muốn cộng các phân thức cùng mẫu: \(\dfrac{A}{B} + \dfrac{C}{B} = \dfrac{{A + C}}{B}\)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{x + 3}}{{2x - 1}} + \dfrac{{4 - x}}{{1 - 2x}}\\
= \dfrac{{x + 3}}{{2x - 1}} + \dfrac{{x - 4}}{{2x - 1}}\\
= \dfrac{{x + 3 + x - 4}}{{2x - 1}}\\
= \dfrac{{2x - 1}}{{2x - 1}}\\
= 1
\end{array}\) 

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí