CHƯƠNG 1: TỨ GIÁC

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Bài 1 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài).

Xem lời giải

Bài 2 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 2 trang 80 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có AB=BC, CD=DA.a) Chứng minh rằng BD là đường trung trực của AC ...

Xem lời giải

Bài 3 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 3 trang 80 sách bài tập toán 8. Vẽ lại tứ giác ABCD ở hình 1 vào vở bằng cách vẽ hai tam giác....

Xem lời giải

Bài 4 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 4 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính các góc của tứ giác ABCD, biết rằng:...

Xem lời giải

Bài 5 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 5 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính số đo góc ngoài tại đỉnh D...

Xem lời giải

Bài 6 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 6 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng các góc của một tứ giác không thể đều là góc nhọn, không thể đều là góc tù.

Xem lời giải

Bài 7 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7 trang 80 sách bài tập toán 8. Cho tứ giác ABCD. Chứng minh rằng tổng hai góc ngoài tại các đỉnh A và C bằng tổng hai góc trong tạo các đỉnh B và D.

Xem lời giải

Bài 8 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 8 trang 80 sách bài tập toán 8. Các tia phân giác của các góc C và D cắt nhau ở E. Các đường phân giác của các góc ngoài tại các đỉnh C và D cắt nhau ở F...

Xem lời giải

Bài 9 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 9 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn tổng hai cạnh đối.

Xem lời giải

Bài 10 trang 80 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 10 trang 80 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác ấy.

Xem lời giải

Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán lớp 8. Khẳng định nào dưới đây là đúng?...

Xem lời giải

Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 81 sách bài tập toán lớp 8. Tính số đo góc A và B...

Xem lời giải

Bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang SBT toán lớp 8 tập 1

Giải bài 1.3 phần bài tập bổ sung trang sách bài tập toán lớp 8. Tứ giác ABCD có chu vi 66cm. Tính độ dài AC, biết chu vi tam giác ABC bằng 56cm, chu vi tam giác ACD bằng 60cm.

Xem lời giải

Bài 11 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 11 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình thang ABCD (AB//CD)...

Xem lời giải

Bài 12 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 12 trang 81 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có BC=CD và DB là tia phân giác của góc D. Chứng minh rằng ABCD là hình thang.

Xem lời giải

Bài 13 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 13 trang 81 sách bài tập toán 8. Dùng thước và êke kiểm tra xem trong các tứ giác trên hình 2:...

Xem lời giải

Bài 14 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 14 trang 81 sách bài tập toán 8. Tính các góc B và D của hình thang ABCD,...

Xem lời giải

Bài 15 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 15 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang có nhiều nhất là hai góc tù, có nhiều nhất là hai góc nhọn.

Xem lời giải

Bài 16 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 81 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên vuông góc với nhau.

Xem lời giải

Bài 17 trang 81 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 17 trang 81 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC . Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau ở I. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất