Bài 10 trang 80 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Chứng minh rằng trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi nhưng nhỏ hơn chu vi của tứ giác ấy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Lời giải chi tiết

Đặt độ dài \(AB = a,\) \(BC = b,\) \( CD = c,\) \(AD = d\)

Gọi \(O\) là giao điểm hai đường chéo \(AC\) và \(BD\)

Trong \(∆OAB,\) ta có:

\(OA + OB > a\) (bất đẳng thức tam giác)\( (1)\)

Trong \(∆OCD\) ta có:

\(OC + OD > c\) (bất đẳng thức tam giác)\( (2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra:

\(OA + OB + OC + OD > a + c\)

Hay \(AC + BD > a + c  \;\;(*)\)

Trong \(∆OAD\) ta có: \(OA + OD > d\) (bất đẳng thức tam giác) \((3)\)

Trong \(∆OBC\) ta có: \(OB + OC > b\) (bất đẳng thức tam giác) \((4)\)

Từ \((3)\) và \((4)\) suy ra: \(OA + OD + OB + OC > b + d\)

\(⇒ AC + BD > b + d \;\;(**)\)

Từ \((*)\) và \((**)\) suy ra: \(2(AC + BD) > a + b + c + d\)

\(⇒ AC + BD > \displaystyle {{a + b + c + d} \over 2}\)

Trong \(∆ABC\) ta có: \(AC < AB + BC =  a + b\) (bất đẳng thức tam giác)

Trong \(∆ADC\) ta có: \(AC < AD + DC = c + d\) (bất đẳng thức tam giác)

Suy ra: \(2AC < a + b + c + d\)

\(AC < \displaystyle {{a + b + c + d} \over 2}\)   \((5)\)

Trong \(∆ABD\) ta có: \(BD < AB + AD = a + d\) (bất đẳng thức tam giác)

Trong \(∆BCD\) ta có: \(BD < BC + CD = b + c\) (bất đẳng thức tam giác)

Suy ra: \(2BD < a + b + c + d\)

\(BD < \displaystyle {{a + b + c + d} \over 2}\)   \((6)\)

Từ \((5)\) và \((6)\) suy ra: \(AC + BD < a + b + c + d\)

Vậy \(\displaystyle {{a + b + c + d} \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.