Bài 1 trang 80 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 1 trang 80 sách bài tập toán 8. Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài).

Đề bài

Tính tổng các góc ngoài của tứ giác (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức:

+) Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^o.\)

+) Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với một góc của tứ giác.

Lời giải chi tiết

Ta có:

\({\widehat A_1} + {\widehat B_1} + {\widehat C_1} + {\widehat D_1} = {360^o}\)   (tổng các góc của tứ giác)

Lại có:

\( {\widehat A_1} + {\widehat A_2}=180^0\) (hai góc kề bù)

\( {\widehat B_1} + {\widehat B_2}=180^0\) (hai góc kề bù)

\( {\widehat C_1} + {\widehat C_2}=180^0\) (hai góc kề bù)

\( {\widehat D_1} + {\widehat D_2}=180^0\) (hai góc kề bù)

Suy ra:

\( ({\widehat A_1} + {\widehat A_2}) + ({\widehat B_1} + {\widehat B_2} )+ ({\widehat C_1} + {\widehat C_2})\)\( + ({\widehat D_1} + {\widehat D_2})\)
\( = {180^o}.4 = {720^o} \) 
\( \Rightarrow {\widehat A_2} + {\widehat B_2} + {\widehat C_2} + {\widehat D_2} \) 
\(= {720^o} - \left( {{{\widehat A}_1} + {{\widehat B}_1} + {{\widehat C}_1} + {{\widehat D}_1}} \right) \)
\( = {720^o} - {360^o} = {360^o} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí