Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 81 SBT toán lớp 8 tập 1


Đề bài

Tứ giác \(ABCD\) có \(\widehat C = {60^0},\)\(\widehat D = {80^0},\)\(\widehat A - \widehat B = {10^0}\). Tính số đo góc \(A\) và \(B.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Tổng bốn góc của một tứ giác bằng \(360^o.\)

Lời giải chi tiết

Trong tứ giác \(ABCD\) ta có: \(\widehat A+\widehat B+\widehat C+\widehat D=360^0\)

\(\Rightarrow \widehat A+\widehat B=360^0-(\widehat C+\widehat D)\)

\(\Rightarrow \widehat A + \widehat B = {360^0} - \left( {{{60}^0} + {{80}^0}} \right) = {220^0}\)

Mà \(\widehat A - \widehat B = {10^0} \)

\(\Rightarrow \widehat A + \widehat B +\widehat A - \widehat B =220^0+10^0\)

\(\Rightarrow  2\widehat A =230^0\)\(\Rightarrow \widehat A =115^0\)

\(\widehat B=\widehat A -10^0=115^0-10^0=105^0\)

Vậy \(\widehat A = {115^0},\widehat B = {105^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.