Bài 7. Phép nhân các phân thức đại số

Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Bài 29 trang 32 SBT toán 8 tập 1 Bài 29 trang 32 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 29 trang 32 sách bài tập toán 8. Làm tính nhân phân thức : ...

Xem chi tiết

Bài 30 trang 32 SBT toán 8 tập 1 Bài 30 trang 32 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 30 trang 32 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thấy nhân tử chung):...

Xem chi tiết

Bài 31 trang 32 SBT toán 8 tập 1 Bài 31 trang 32 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 31 trang 32 sách bài tập toán 8. Phân tích các tử thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một số hạng hoặc tách một số hạng thành hai số hạng) rồi rút gọn biểu thức:...

Xem chi tiết

Bài 32 trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 32 trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 33 sách bài tập toán 8. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức:...

Xem chi tiết

Bài 33 trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 33 trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 33 trang 33 sách bài tập toán 8.Tính tích x, y , biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số):...

Xem chi tiết

Bài 34 trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 34 trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 34 trang 33 sách bài tập toán 8. Rút gọn biểu thức : ...

Xem chi tiết

Bài 35 trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 35 trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 35 trang 33 sách bài tập toán 8. Đố: Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống trong đẳng thức sau : ...

Xem chi tiết

Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7.1 phần bài tập bổ sung trang 33 sách bài tập toán 8 tập 1. Thực hiện các phép tính sau bằng hai cách : dùng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng và không dùng tính chất này : ...

Xem chi tiết

Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 33 SBT toán 8 tập 1 Bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 33 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 7.2 phần bài tập bổ sung trang 33 sách bài tập toán 8 tập 1. Thực hiện phép nhân : ...

Xem chi tiết



Hỏi bài