Bài 32 trang 33 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 32 trang 33 sách bài tập toán 8. Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức :

LG a

\(\displaystyle{{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{2x + 1954} \over {x + 1}} \) \(\displaystyle + {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{21 - x} \over {x + 1}}\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân dối với phép cộng:

\(\dfrac{A}{B}\left( {\dfrac{C}{D} + \dfrac{E}{F}} \right) = \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} + \dfrac{A}{B}.\dfrac{E}{F}\)

- Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, nhân các mẫu thức với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle{{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{2x + 1954} \over {x + 1}} \) \(\displaystyle + {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{21 - x} \over {x + 1}}\)

\(\displaystyle = {{{x^3}} \over {x + 1975}}.\left( {{{2x + 1954} \over {x + 1}} + {{21 - x} \over {x + 1}}} \right)\)

\(\displaystyle = {{{x^3}} \over {x + 1975}}.{{x + 1975} \over {x + 1}} \) \(\displaystyle  = {{{x^3}\left( {x + 1975} \right)} \over {\left( {x + 1975} \right)\left( {x + 1} \right)}} \) \(\displaystyle  = {{{x^3}} \over {x + 1}}\)

LG b

\(\displaystyle{{19x + 8} \over {x - 7}}.{{5x - 9} \over {x + 1945}} \) \(\displaystyle- {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{4x - 2} \over {x + 1945}}\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân dối với phép cộng:

\(\dfrac{A}{B}\left( {\dfrac{C}{D} + \dfrac{E}{F}} \right) = \dfrac{A}{B}.\dfrac{C}{D} + \dfrac{A}{B}.\dfrac{E}{F}\)

- Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, nhân các mẫu thức với nhau.

Lời giải chi tiết:

\(\displaystyle{{19x + 8} \over {x - 7}}.{{5x - 9} \over {x + 1945}} \) \(\displaystyle  - {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{4x - 2} \over {x + 1945}}\)\(\displaystyle = {{19x + 8} \over {x - 7}}.\left( {{{5x - 9} \over {x + 1945}} - {{4x - 2} \over {x + 1945}}} \right)\)

\(\displaystyle  = {{19x + 8} \over {x - 7}}.\left( {{{5x - 9} \over {x + 1945}} + {{2 - 4x} \over {x + 1945}}} \right) \) \(\displaystyle  = {{19x + 8} \over {x - 7}}.{{x - 7} \over {x + 1945}}\)

\(\displaystyle = {{\left( {19x + 8} \right)\left( {x - 7} \right)} \over {\left( {x - 7} \right)\left( {x + 1945} \right)}}  \) \(\displaystyle = {{19x + 8} \over {x + 1945}} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài