Bài 6.2 phần bài tập bổ sung trang 165 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD,\) với diện tích \(S\) và \(AB = a,\, AD = b.\) Lấy mỗi cạnh của hình bình hành đó làm cạnh dựng một hình vuông ra phía ngoài hình bình hành. Tính theo \(a, b\) và \(S\) diện tích của đa giác giới hạn bởi các cạnh của hình vuông mà không là cạnh của hình bình hành đã cho.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính diện tích các hình vuông rồi sau đó tính diện tích hình đa giác đã cho. 

Diện tích hình vuông cạnh \(a\) bằng \(a^2\)

Lời giải chi tiết

Hình đa giác đó gồm hình bình hành \(ABCD,\) hình vuông \(ABMN,\ BHGC,\) \( CFED, \,DKJA.\)

Ta có: 

\(\eqalign{  & {S_{ABMN}} = {S_{CDEF}} = {a^2}  \cr  & {S_{BHGC}} = {S_{DKJA}} = {b^2} \cr} \)

Gọi diện tích của đa giác cần tìm là \(S'\)

Diện tích đa giác là:

\(S'=S+S_{ABMN}+S_{CDEF}+S_{BHGC}\) \(+S_{DKJA}\)

\(=S+a^2+a^2+b^2+b^2\)

\(=S+2(a^2+b^2)\)

Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 6. Diện tích đa giác

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.