Bài 27 trang 159 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 27 trang 159 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có đáy BC cố định và dài 4cm. Đỉnh A di chuyển trên đường thẳng d (d ⊥ BC). Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A xuống đường thẳng BC.

Đề bài

Tam giác \(ABC\) có đáy \(BC\) cố định và dài \(4\,cm.\) Đỉnh \(A\) di chuyển trên đường thẳng \(d\) (\(d ⊥ BC\)). Gọi \(H\) là chân đường cao hạ từ đỉnh \(A\) xuống đường thẳng \(BC.\)

a. Điền vào ô trống trong bảng sau:

b) Vẽ đồ thị biểu diễn số đo \({S_{ABC}}\) theo độ dài AH

c) Diện tích tam giác ABC có tỉ lệ thuận với chiều cao AH không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(S=\dfrac{1}{2}ah\) với \(h\) là chiều cao tương ứng với cạnh đáy \(a\).

Lời giải chi tiết

a) Ta có \({S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}BC.AH \)\(= \dfrac{1}{2}.4.AH = 2AH\)

Ta có bảng sau:

b) \({S_{ABC}}\) là hàm số của chiều cao \(AH.\)

Gọi \(y\) là diện tích của \(∆ ABC\) \(\left( {c{m^2}} \right)\) và độ dài \(x\) là độ dài \(AH\) (cm) thì \(y = 2x\)

Ta có đồ thị như hình sau:

c) Diện tích của tam giác tỉ lệ thuận với chiều cao vì \({S_{ABC}} = k. AH\) ( với k = 2 không đổi)


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 28 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 28 trang 160 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của hình 186 theo các kích thước đã cho trên hình (a, b, c có cùng đơn vị đo).

 • Bài 29 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 29 trang 160 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một tam giác có độ dài là 5cm và 6cm. Hỏi diện tích của tam giác đó có thể lấy giá trị nào trong các giá trị sau:

 • Bài 30 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 30 trang 160 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC, biết AB = 3AC. Tính tỉ số hai đường cao xuất phát từ các đỉnh B và C.

 • Bài 31 trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 31 trang 160 sách bài tập toán 8. Các điểm E, F, G, H, K, L, M, N chia mỗi cạnh hình vuông ABCD thành ba đoạn thẳng bằng nhau. Gọi P, Q, R, S là giao điểm của EH và NK với FM và GL (h.187). Tính...

 • Bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 3.1 phần bài tập bổ sung trang 160 sách bài tập toán 8 tập 1. a) Có thể dùng kéo cắt hai lần và chỉ cắt theo đường thẳng chia một tam giác (thường) thành ba mảnh để ghép lại được một hình chữ nhật hay không ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí