Bài 39 trang 34 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 39 trang 34 sách bài tập toán 8. Thực hiện phép chia phân thức : ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Thực hiện phép chia phân thức : 

LG a

\(\displaystyle{{{x^2} - 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}:{{{x^2} - 4x + 4} \over {{x^2} + 3x}}\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chia hai phân thức : 

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

- Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Giải chi tiết:

\(\displaystyle{{{x^2} - 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}:{{{x^2} - 4x + 4} \over {{x^2} + 3x}}\)\(\displaystyle = {{{x^2} - 5x + 6} \over {{x^2} + 7x + 12}}.{{{x^2} + 3x} \over {{x^2} - 4x + 4}}\)

\(\displaystyle = {{{x^2} - 2x -3x+ 6} \over {{x^2} + 3x +4x + 12}}.{{x\left(x+3\right)} \over {\left( x-2\right)^2}}\) 

\(\displaystyle = {{{x\left( {x - 2} \right) - 3\left( {x - 2} \right)}} \over {{x\left( {x + 3} \right) + 4\left( {x + 3} \right)}}}.{{x\left(x+3\right)} \over {\left( x-2\right)^2}}\) 

\(=\dfrac{\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)}{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}.\) \(\displaystyle {{x\left(x+3\right)} \over {\left( x-2\right)^2}} \)

\(\displaystyle = {{x\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)\left( {x + 3} \right)} \over {\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right){{\left( {x - 2} \right)}^2}}} \)\(\displaystyle= {{x\left( {x - 3} \right)} \over {\left( {x + 4} \right)\left( {x - 2} \right)}}\)

LG b

\(\displaystyle{{{x^2} + 2x - 3} \over {{x^2} + 3x - 10}}:{{{x^2} + 7x + 12} \over {{x^2} - 9x + 14}}\)

Phương pháp giải:

- Áp dụng quy tắc chia hai phân thức : 

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

- Muốn rút gọn một phân thức ta có thể :

+ Phân tích tử thức và mẫu thức thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung;

+ Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

Giải chi tiết:

\(\displaystyle{{{x^2} + 2x - 3} \over {{x^2} + 3x - 10}}:{{{x^2} + 7x + 12} \over {{x^2} - 9x + 14}}\)\(\displaystyle = {{{x^2} + 2x - 3} \over {{x^2} + 3x - 10}}.{{{x^2} - 9x + 14} \over {{x^2} + 7x + 12}}\)

\(=\dfrac{{{x^2} + 3x - x - 3}}{{x^2}  +5x - 2x - 10}.\) \(\dfrac{{x^2} - 7x - 2x + 14}{{x^2} + 3x + 4x + 12}\)

\(=\dfrac{x\left( {x + 3} \right) - \left( {x + 3} \right)}{{x\left( {x + 5} \right) - 2\left( {x + 5} \right)}}.\) \(\dfrac{{x\left( {x - 7} \right) - 2\left( {x - 7} \right)} }{{x\left( {x + 3} \right) + 4\left( {x + 3} \right)}}\)

\(=\dfrac{\left( {x + 3} \right)\left( {x - 1} \right)}{\left( {x + 5} \right)\left( {x - 2} \right)}.\) \(\dfrac{\left( {x - 7} \right)\left( {x - 2} \right)}{\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}\)

\(\displaystyle  = {{\left( {x + 3} \right)\left( {x - 1} \right)\left( {x - 7} \right)\left( {x - 2} \right)} \over {\left( {x + 5} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x + 3} \right)\left( {x + 4} \right)}} \)\(\displaystyle= {{\left( {x - 1} \right)\left( {x - 7} \right)} \over {\left( {x + 5} \right)\left( {x + 4} \right)}} \)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài