Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 35 sách bài tập toán 8 tập 1. Hãy thực hiện các phép tính sau : ...

Đề bài

Hãy thực hiện các phép tính sau : 

a) \(\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\)

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x}\)

d) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right)\)

So sánh kết quả của a với kết quả của b; kết quả của c với kết quả của d.

Phép chia có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp hay không ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\) \(\displaystyle\displaystyle = {x \over y}.{z \over y} = {{xz} \over {{y^2}}}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\) \(\displaystyle\displaystyle = {y \over z}.{y \over x} = {{{y^2}} \over {xz}}\)

Kết quả câu b là nghịch đảo kết quả câu a.

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x} = \left( {{x \over y}.{z \over y}} \right).{x \over z} \) \(\displaystyle= {{xz} \over {{y^2}}}.{x \over z} = {{{x^2}} \over {{y^2}}}\)

d)  \(\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right) = {x \over y}:\left( {{y \over z}.{x \over z}} \right) \) \(\displaystyle = {x \over y}:{{xy} \over {{z^2}}} = {x \over y}.{{{z^2}} \over {xy}} = {{{z^2}} \over {{y^2}}}\)

Kết quả câu c và d khác nhau. Phép chia không có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10 năm học 2021-2022, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài