Bài 8.1 phần bài tập bổ sung trang 35 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Hãy thực hiện các phép tính sau : 

a) \(\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\)

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x}\)

d) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right)\)

So sánh kết quả của a với kết quả của b; kết quả của c với kết quả của d.

Phép chia có tính chất giao hoán và tính chất kết hợp hay không ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng quy tắc chia hai phân thức:

\( \dfrac{A}{B} :  \dfrac{C}{D} =   \dfrac{A}{B}.  \dfrac{D}{C}\) với \( \dfrac{C}{D} ≠ 0\).

Lời giải chi tiết

a) \(\displaystyle\displaystyle{x \over y}:{y \over z}\) \(\displaystyle\displaystyle = {x \over y}.{z \over y} = {{xz} \over {{y^2}}}\)

b) \(\displaystyle\displaystyle{y \over z}:{x \over y}\) \(\displaystyle\displaystyle = {y \over z}.{y \over x} = {{{y^2}} \over {xz}}\)

Kết quả câu b là nghịch đảo kết quả câu a.

c) \(\displaystyle\displaystyle\left( {{x \over y}:{y \over z}} \right):{z \over x} = \left( {{x \over y}.{z \over y}} \right).{x \over z} \) \(\displaystyle= {{xz} \over {{y^2}}}.{x \over z} = {{{x^2}} \over {{y^2}}}\)

d)  \(\displaystyle{x \over y}:\left( {{y \over z}:{z \over x}} \right) = {x \over y}:\left( {{y \over z}.{x \over z}} \right) \) \(\displaystyle = {x \over y}:{{xy} \over {{z^2}}} = {x \over y}.{{{z^2}} \over {xy}} = {{{z^2}} \over {{y^2}}}\)

Kết quả câu c và d khác nhau. Phép chia không có tính chất giao hoán, tính chất kết hợp.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.