Bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 2.1 phần bài tập bổ sung trang 82 sách bài tập toán 8.Hình thang ABCD (BC// AD) có . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?...

Đề bài

Hình thang \(ABCD\) \((BC// AD)\) có \(\widehat C=3\widehat D\). Khẳng định nào dưới đây là đúng \(?\)

\(A.\) \(\widehat A = {45^0}\)

\(B.\) \(\widehat B = {45^0}\)

\(C.\) \(\widehat D = {45^0}\)

\(D.\) \(\widehat D = {60^0}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Vì \(BC// AD\) (giả thiết)

\(\Rightarrow \widehat C+\widehat D=180^0\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

Mà \(\widehat C=3\widehat D\)

\(\Rightarrow 3\widehat D+\widehat D=180^0\)

\(\Rightarrow 4\widehat D=180^0\)

\(\Rightarrow \widehat D=45^0\)

Vậy chọn \(C.\) \(\widehat D = {45^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí