Bài 2.2 phần bài tập bổ sung trang 82 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Hình thang \(ABCD\) \((AB // CD)\) có \(\widehat A - \widehat D = {40^0},\widehat A = 2\widehat C\). Tính các góc của hình thang.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ta sử dụng kiến thức: Hai góc kề một cạnh bên của hình thang bằng \(180^0.\)

Lời giải chi tiết

Hình thang \(ABCD\) có \(AB // CD\)

\( \Rightarrow \widehat A + \widehat D = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\(\eqalign{
& \widehat A - \widehat D = {40^0}(gt) \cr & \Rightarrow \widehat A + \widehat D+\widehat A - \widehat D = 180^0+{40^0}= {220^0}  \cr 
& \Rightarrow 2\widehat A = {220^0} \Rightarrow \widehat A = {110^0} \cr 
& \widehat D = \widehat A - {40^0} = {110^0} - {40^0} = {70^0} \cr 
& \widehat A = 2\widehat C(gt) \cr 
& \Rightarrow \widehat C = {{\widehat A} \over 2} = {110^0}:2 = {55^0} \cr} \)

Vì \(AB // CD\) nên \(\widehat B + \widehat C = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía bù nhau)

\( \Rightarrow \widehat B = {180^0} - \widehat C = {180^0} - {55^0} = {125^0}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 11 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 2. Hình thang

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài