Bài 45 trang 85 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 45 trang 85 sách bài tập toán 8. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 5cm...

Đề bài

Dựng tam giác \(ABC\) vuông tại \(A,\) biết cạnh huyền \(BC = 5cm\) và \(\widehat B = {35^0}\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

+) Biện luận: Xem xét khi nào bài toán dựng được và dựng được bao nhiêu hình thỏa mãn đề bài

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

-  Dựng đoạn \(BC = 5cm\)

-  Dựng \(\widehat {CBx} = {35^0}\)

-  Dựng \(CA ⊥ Bx \) tại \(A,\) ta có \(∆ ABC\) dựng được.

Chứng minh:

\(∆ ABC\) có \(\widehat A = {90^0},\widehat B = {35^0},\) \(BC = 5cm.\) Thỏa mãn điều kiện bài toán.

Biện luận: Ta luôn dựng được một tam giác thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí