Bài 59 trang 86 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Dựng góc \({75^0}\) bằng thước và compa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

+) Biện luận: Xem xét khi nào bài toán dựng được và dựng được bao nhiêu hình thỏa mãn đề bài

Lời giải chi tiết

 

Cách dựng:

- Dựng tam giác \(ABC\) đều

- Trên nửa mặt phẳng bờ \(AC\) chứa điểm \(B\) dựng tia \(Ax ⊥ AC\)

- Dựng tia phân giác \(Ay\) của \(\widehat {xAB}\) ta có \(\widehat {CAy} = {75^0}\)

Chứng minh:

Thật vậy \(∆ ABC\) đều nên \(\widehat {BAC} = {60^0},\widehat {xAC} = {90^0}\) 

\(\Rightarrow \widehat {BAx} = \widehat {xAC} - \widehat {BAC}\)\( = {90^0} - {60^0} = {30^0} \)
\( \widehat {BAy} =\displaystyle {1 \over 2}\widehat {BAx} = {15^0} \) (do  \(Ay\) là tia phân giác của \(\widehat {xAB})\) 

\(\Rightarrow \widehat {CAy} = \widehat {BAC} + \widehat {BAy} \)\(= {60^0} + {15^0} = {75^0} \)

Biện luận: Ta luôn dựng được một góc thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.