Bài 5.2 phần bài tập bổ sung trang 86 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Dựng tam giác \(ABC\) biết \(\widehat B = {80^0},\) \(BC = 3cm,\) \(AB + AC = 5cm.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Cách dựng: Nêu thứ tự từng bước dựng hình, đồng thời thể hiện các nét dựng trên hình vẽ.

+) Chứng minh: Bằng lập luận để chứng tỏ rằng với cách dựng trên, hình đã dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài nêu ra.

+) Biện luận: Xem xét khi nào bài toán dựng được và dựng được bao nhiêu hình thỏa mãn đề bài

Lời giải chi tiết

Cách dựng:

- Dựng tam giác \(DBC\) có \(\widehat B = {80^0},\) \(BC = 3cm,\) \(BD = 5cm.\)

- Dựng đường trung trực của \(CD\) cắt \(BD\) tại \(A\)

Nối \(A\) với \(C\) ta có \( ∆ ABC\) cần dựng

Chứng minh: Thật vậy theo cách dựng thì \(∆ ABC\) có:

\(\widehat B = {80^0},\) \(BC = 3cm,\) \(AB + AC = AB + AD=CD=5cm\) (vì \(AC = AD\) tính chất đường trung trực nên \(AB + AC = 5\; cm\))

\(∆ ABC\) thỏa mãn điều kiện bài toán.

Biện luận: Ta luôn dựng được một tam giác thỏa mãn điều kiện của đề bài.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.