Bài 121 trang 95 SBT toán 8 tập 1


Đề bài

Cho tam giác nhọn \(ABC,\) các đường cao \(BD, CE.\) Gọi \(H,\, K\) theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ \(B,\, C\) đến đường thẳng \(DE.\) Chứng minh rằng \(EH = DK\)

HD: Vẽ điểm \(I\) là trung điểm của \(DE,\) điểm \(M\) là trung điểm của \(BC.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất đường trung bình của tam giác 

+) Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác.

+) Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba và bằng nửa cạnh ấy.

Tính chất đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong tam giác vuông: Trong tam giác vuông đường trung tuyến tuyến ứng với cạnh huyền bằng nửa cạnh ấy

Lời giải chi tiết

Ta có: \(BH ⊥ DE\) (gt)

\(CK ⊥ DE\) (gt)

Suy ra \(BH // CK\) nên tứ giác \(BHKC\) là hình thang

Ta có: Gọi \(M\) là trung điểm của \(BC,\) \(I\) là trung điểm của \(DE\)

Trong tam giác \(BDC\) vuông tại \(D\) có \(DM\) là trung tuyến ứng với cạnh huyền \(BC.\)

\(⇒ DM = \dfrac{1}{2} BC\) (tính chất tam giác vuông)

Trong tam giác \(BEC\) vuông tại \(E\) có \(EM\) là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền \(BC.\)

\(⇒ DM = \dfrac{1}{2} BC\) (tính chất tam giác vuông)

Suy ra: \(DM = EM\) nên \(∆ MDE\) cân tại \(M\)

\(∆ MDE\) cân tại \(M\) có \(MI\) là đường trung tuyến nên \(MI\) là đường cao \(⇒ MI ⊥ DE\)

Suy ra: \(MI // BH // CK\) (cùng vuông góc với DE)

Xét hình thang  \(BHKC\) có \(MI // BH // CK\) và \(BM = MC\)

Suy ra: \(HI = IK\) (tính chất đường trung bình hình thang)

\(⇒ HE + EI = ID + DK\)

mà \(EI = ID\) ( theo cách vẽ)

 \(⇒ HE = DK\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu
 • Bài 122 trang 95 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 122 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi D, E theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ H đến AB, AC.

 • Bài 123 trang 95 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 123 trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH, đường trung tuyến AM...

 • Bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9.1 phần bài tập bổ sung trang 95 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng 4cm và 6cm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu xentimét ?

 • Bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9.2 phần bài tập bổ sung trang 95 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của AB, AC. Tính số đo góc IHK.

 • Bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 95 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 9.3 phần bài tập bổ sung trang 95 sách bài tập toán 8. Cho hình thang cân ABCD, đường cao AH. Gọi E, F theo thứ tự là trung điểm của các cạnh bên AD, BC. Chứng minh rằng EFCH là hình bình hành.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.