Bài 55 trang 148 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Hãy tính thể tích các hình dưới đây (h.143) theo các kích thước cho trên hình vẽ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao.

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy

                \(h\) là chiều cao.

- Thể tích hình hộp chữ nhật có ba kích thước \(a;b;c\) là: \(V=abc\).

Lời giải chi tiết

- Hình a:

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(V = S.h = (5,25. 3,45).2,24 \)\(\,= 40,572\) (đvtt) 

- Hình b:

Hình b gồm một hình hộp chữ nhật có ba kích thước là \(8,5m;6,4m;3,2m\) và một hình lăng trụ đứng có đáy tam giác có chiều cao đáy \(1,8m\); cạnh đáy \(8,5m\); chiều cao lăng trụ là \(6,4m\).

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\((8,5. 6,4).3,2 = 174,08\) \(\left( {{m^3}} \right)\)

Thể tích hình lăng trụ tam giác là:

\(\displaystyle \left( {{1 \over 2}.8,5.1,8} \right).6,4 = 48,96\;({m^3})\)

Thể tích hình b là:

\(V = 174,08 + 48,96 = 223,04\) \(\left( {{m^3}} \right)\)

- Hình c:

Thể tích hình lăng trụ tam giác là:

\(V = S.h = \displaystyle \left( {{1 \over 2}.1,5.2,8} \right).4,5 = 9,45\) (đvtt)

- Hình d:

Thể tích lăng trụ là:

\(\displaystyle V = {{\left( {8,7 + 15,5} \right)} \over 2}.6,1.10,5 \)\(\,= 775,005\) (đvtt)

- Hình e:

Hình e gồm hai phần. Phần thứ nhất là hình hộp chữ nhật với đáy có hai kích thước là \(6\) và \(7\), chiều cao hình hộp là \(12\); phần thứ hai là hình lăng trụ đứng có đáy hình thang vuông với hai cạnh đáy là \(6\) và \(3,\) chiều cao đáy là \(17-7=10\) và chiều cao lăng trụ là \(12.\)

Thể tích phần hình hộp chữ nhật là:

\(V_1 = (6.7).12 = 504\) (đvtt)

Thể tích hình lăng trụ đứng là:

\(V_2 = \displaystyle {{\left( {6 + 3} \right)} \over 2}.10.12 = 540\) (đvtt)

Thể tích của hình e là:

\(V=V_1+V_2 = 504 + 540 = 1044\) (đvtt)

- Hình f:

Hình f gồm hai phần. Phần thứ nhất gồm hình hộp chữ nhật với đáy có hai cạnh là \(10\) và \(30,\) chiều cao hình hộp \(25\); phần thứ hai là hình lăng trụ đứng có đáy hình thang với độ dài hai cạnh đáy là \(10\) và \(30\), chiều cao đáy là \(10\) và chiều cao lăng trụ là \(25.\)

Thể tích hình hộp chữ nhật là:

\(\left( {10.30} \right).25 = 7500\) (đvtt)

Thể tích lăng trụ đứng đáy hình thang là:

\(\displaystyle   {{\left( {10 + 30} \right)} \over 2}.10.25 = 5000\) (đvtt)

Thể tích của hình f là: \(V = 7500 + 5000 = 12500\) (đvtt)

- Hình g:

Hình g gồm ba hình hộp chữ nhật. Hai hình hộp chữ nhật có đáy là hình chữ nhật có kích thước là \(5\) và \(8,\) chiều cao hình hộp \(17\); một hình hộp chữ nhật có đáy là hình chữ nhật có hai cạnh là \(25\) và \(10\) và đường cao hình hộp là \(17.\)

Thể tích hai hình hộp có ba kích thước \(5;8;17\) là:

\(2.[(5.8).17] = 1360\) (đvtt)

Thể tích hình hộp còn lại là:

\((25.10).17 = 4250\) (đvtt)

Thể tích hình g là:

\(V = 1360 + 4250 = 5610\) (đvtt).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu
 • Bài 54 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 54 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của hình lăng trụ đứng được cho theo các kích thước như ở hình 142 là ...

 • Bài 53 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 53 trang 147 sách bài tập toán 8. Thể tích của một lăng trụ đứng theo các kích thước như hình 141 là ...

 • Bài 52 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 52 trang 147 sách bài tập toán 8. Đố. Ta có một cái khay hình hộp chữ nhật, dùng nó để lấy nước pha một dung dịch. Không sử dụng các dụng cụ đo, có thể đong được một lượng nước bằng mấy phần của khay?

 • Bài 51 trang 147 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 51 trang 147 sách bài tập toán 8. Tính thể tích và diện tích toàn phần của các hình lăng trụ đứng có các kích thước như trên hình 140.

 • Bài 50 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 50 trang 146 sách bài tập toán 8. Một nhà kho có dạng một lăng trụ đứng như hình 139 với BC = ED = CD = 10 (m) và DH = 20 (m), AB = AE. Chiều cao từ đỉnh A đến nền nhà là 15 (m)...

 • Bài 49 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 49 trang 146 sách bài tập toán 8. Theo các kích thước của hình lăng trụ đứng đáy tam giác cho trên hình 138 thì trong các số sau ...

 • Bài 48 trang 146 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 48 trang 146 sách bài tập toán 8. Lăng trụ đứng có kích thước như ở hình 137 thì thể tích của nó là ...

 • Bài 47 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 47 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích phần không gian của ngôi nhà có dạng một lăng trụ đứng theo các kích thước đã cho ở hình 136.

 • Bài 46 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 46 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính thể tích (theo các kích thước) của các hình lăng trụ đứng sau đây (h.135)

 • Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm^3.

 • Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 44 trang 145 sách bài tập toán 8. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là ...

 • Bài 43 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 43 trang 144 sách bài tập toán 8. Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132). Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

 • Bài 42 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 42 trang 144 sách bài tập toán 8. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, tính theo các kích thước đã cho trên hình 131 ...

 • Bài 41 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 41 trang 144 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130).

 • Bài 40 trang 143 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 40 trang 143 sách bài tập toán 8. Hình 129 là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo các kích thước (xem bảng).

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.