Bài 40 trang 143 SBT toán 8 tập 2


Đề bài

Hình 129 là một cái lều ở trại hè, có dạng một lăng trụ đứng kèm theo các kích thước (xem bảng).


Sau đây là ba kiểu để học sinh lựa chọn

a) Với mỗi kiểu, hãy tính thể tích của lều.

b) Tính phần diện tích của lều nhận được ánh sáng từ Mặt Trời (phần này gồm hai hình chữ nhật và hai tam giác).

c) Với yêu cầu nói trên, nên chọn kiểu lều nào để thể tích của lều lớn nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy.

                \(h\) là chiều cao.

Lời giải chi tiết

a) Ta có thể xem cái lều là một lăng trụ đứng đáy tam giác cân cạnh bên bằng \(c\), cạnh đáy bằng \(a\), đường cao đáy là \(h\), đường cao hình lăng trụ là \(b.\)

Áp dụng công thức: \(V = S.h\) ta có:

- Kiểu 1:

\(\displaystyle S_1 = {1 \over 2}.130.120 = 7800(c{m^2}) \)

\(V_1 = 7800.250 = 1950000(c{m^3})  \)

- Kiểu 2:

\(\displaystyle S_2 \displaystyle= {1 \over 2}.120.120 = 7200(c{m^2}) \)

\(V_2 = 7200.260 = 1872000(c{m^3})  \)

- Kiểu 3:

\( S_3 = \displaystyle{1 \over 2}.150.116 = 8700(c{m^2})  \)

\(V_3 = 8700.232 = 2018400(c{m^3}) \)

b) Hai mặt bên là hai hình chữ nhật bằng nhau có kích thước là \(c\) và \(b\), có diện tích:

- Kiểu 1: Diện tích hai mặt bên là: \(2.\left( {136.250} \right) = 68000(c{m^2})\)

Phần diện tích lều được nhận ánh sáng là:

\(7800.2 + 68000 = 83600(c{m^2})\)

- Kiểu 2: Diện tích hai mặt bên là: \(2.\left( {134.260} \right) = 69680(c{m^2})\)

Phần diện tích lều được nhận ánh sáng là:

\(7200.2 + 69680 = 84080(c{m^2})\)

- Kiểu 3: Diện tích hai mặt bên là: \(2.\left( {137.232} \right) = 63568(c{m^2})\)

Phần diện tích lều được nhận ánh sáng là:

\(8700.2 + 63568 = 80968(c{m^2})\)

c) Vậy chọn kiểu \(3\) thì thể tích lều lớn nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu
 • Bài 41 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 41 trang 144 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng (theo kích thước đã cho trên hình 130).

 • Bài 42 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 42 trang 144 sách bài tập toán 8. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng, tính theo các kích thước đã cho trên hình 131 ...

 • Bài 43 trang 144 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 43 trang 144 sách bài tập toán 8. Quan sát hình lăng trụ đứng (h.132). Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

 • Bài 44 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 44 trang 145 sách bài tập toán 8. Thể tích hình lăng trụ đứng theo các kích thước ở hình 133 là ...

 • Bài 45 trang 145 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 45 trang 145 sách bài tập toán 8. Tính giá trị của x theo các kích thước cho trên hình 134, biết thể tích hình lăng trụ đứng bằng 15cm^3.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.