Bài 75 trang 89 SBT toán 8 tập 1


Giải bài 75 trang 89 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng AMCN là hình bình hành.

Đề bài

Cho hình bình hành \(ABCD.\) Tia phân giác của góc \(A\) cắt \(CD\) ở \(M.\) Tia phân giác của góc \(C\) cắt \(AB\) ở \(N.\) Chứng minh rằng \(AMCN\) là hình bình hành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng kiến thức: Trong hình bình hành, hai góc đối bằng nhau.

Dấu hiệu nhận biết: Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

Lời giải chi tiết

Vì ABCD là hình bình hành nên  \(\widehat A = \widehat C\)  (tính chất hình bình hành)

\( \displaystyle {\widehat A_2} = {1 \over 2}\widehat A\) (do AM là tia phân giác của góc BAD)

\(\displaystyle  {\widehat C_2} = {1 \over 2}\widehat C \) (do CN là tia phân giác của góc BCD)

Suy ra: \(\widehat A_2=\widehat C_2\) (vì \(\widehat A = \widehat C)\)

Lại có \(AB // CD\;\;\) (do ABCD là hình bình hành)

Nên \(AN // CM \;\;(1)\)

Mà  \({\widehat N_1} = {\widehat C_2}\) (so le trong)

Suy ra: \({\widehat A_2} = {\widehat N_1}\)

\(⇒ AM // CN \) ( vì có các cặp góc ở vị trí đồng vị bằng nhau) \((2)\)

Từ \((1)\) và \((2)\) suy ra: Tứ giác \(AMCN\) là hình bình hành ( theo định nghĩa)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 38 phiếu
 • Bài 76 trang 89 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 76 trang 89 sách bài tập toán 8. Trên hình 8, cho ABCD là hình bình hành. Chứng minh rằng AECF là hình bình hành.

 • Bài 77 trang 89 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 77 trang 89 sách bài tập toán 8. Tứ giác ABCD có E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Vì sao ?

 • Bài 78 trang 89 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 78 trang 89 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của CD , AB. Đường chéo BD cắt AI, CK theo thứ tự ở E, F. Chứng minh rằng DE = EF = FB.

 • Bài 79 trang 89 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 79 trang 89 sách bài tập toán 8. Tính các góc của hình bình hành ABCD, biết:...

 • Bài 80 trang 89 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 80 trang 89 sách bài tập toán 8. Trong các tứ giác trên hình 9, tứ giác nào là hình bình hành ?...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 8 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí