Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Đề bài

Bài 1: Cho phương trình \({x^2} + px + q = 0.\) Tìm p và q, biết rằng phương trình có hai nghiệm \(x = 3\) và \(x = 4.\)

Bài 2: Giải phương trình : \(\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right) + 2 = 0.\)

Bài 3: Tìm tọa độ giao điểm của các đồ thị hai hàm số sau :

\(y = {x^2}\)  và \(y = 4x - 3.\)

LG bài 1

Phương pháp giải:

Thế x=3 và x=4 vào phương trình đã cho giải hệ ta tìm được p,q

Lời giải chi tiết:

Bài 1: Thế \(x = 3; x = 4\) vào phương trình đã cho, ta có hệ :

\(\left\{ \matrix{  9 + 3p + q = 0 \hfill \cr  16 + 4p + q = 0 \hfill \cr}  \right. \)

\(\Leftrightarrow \left\{ \matrix{  p =  - 7 \hfill \cr  9 + 3p + q = 0 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{  p =  - 7 \hfill \cr  q = 12. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 2

Phương pháp giải:

Đưa về phương trình tích

Lời giải chi tiết:

Bài 2:

\(\left( {x - 1} \right)\left( {x + 2} \right) + 2 = 0 \Leftrightarrow {x^2} + x = 0\)

\( \Leftrightarrow x\left( {x + 1} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 0 \hfill \cr  x =  - 1. \hfill \cr}  \right.\)

LG bài 3

Phương pháp giải:

Giải phương trình hoành độ giao điểm từ đó ta tìm được x, thay x vào (d) hoặc (P) ta tìm được y

=>Tọa độ giao điểm

Lời giải chi tiết:

Bài 3: Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị ( nếu có ) :

\({x^2} = 4x - 3 \Leftrightarrow {x^2} - 4x + 3 = 0 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 4x + 4 - 1 = 0\)

\( \Leftrightarrow {\left( {x - 2} \right)^2} = 1 \Leftrightarrow \left| {x - 2} \right| = 1\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x - 2 = 1 \hfill \cr  x - 2 =  - 1 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 3 \hfill \cr  x = 1. \hfill \cr}  \right.\)

=> Tọa độ giao điểm là (3;9) và (1;1)

 

 Loigiaihay.com

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài