Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Bình chọn:
3.1 trên 7 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 3 - Chương 4 - Đại số 9

Đề bài

Bài 1: Tìm a, b, c trong mỗi phương trình sau :

a)\({x^2} - 2x = 0\)                     

b) \(2{x^2} + x - \sqrt 2  = \sqrt 2 x + 1.\)

Bài 2: Giải phương trình :

a)\({x^2} + \sqrt 2 x = 0\)                     

b) \({x^2} - 6x + 5 = 0.\)

Bài 3: Tìm m để hai phương trình sau có ít nhất một nghiệm chung :

\({x^2} - mx = 0\) (1)   và \({x^2} - 4 = 0\) (2).

Lời giải chi tiết

Bài 1:

a) \(a = 1;     b) – 2;    c = 0.\)

b) Ta có : \(2{x^2} + x - \sqrt 2  = \sqrt 2 x + 1 \)

\(\Leftrightarrow 2{x^2} + \left( {1 - \sqrt 2 } \right)x - \sqrt 2  - 1 = 0\)

Vậy : \(a = 2; b = 1 - \sqrt 2 ;     c = - \sqrt 2  - 1.\)

Bài 2: a) \({x^2} + \sqrt 2 x = 0 \Leftrightarrow x\left( {x + \sqrt 2 } \right) = 0 \)

\(\Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 0 \hfill \cr  x =  - \sqrt 2 . \hfill \cr}  \right.\)

b) \({x^2} - 6x + 5 = 0 \)

\(\Leftrightarrow {x^2} - 2.x.3 + 9 - 9 + 5 = 0\)

\( \Leftrightarrow {\left( {x - 3} \right)^2} = 4 \Leftrightarrow \left| {x - 3} \right| = 2\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x - 3 = 2 \hfill \cr  x - 3 =  - 2 \hfill \cr}  \right. \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 5 \hfill \cr  x = 1. \hfill \cr}  \right.\)

Bài 3: Ta có : (1) \( \Leftrightarrow x\left( {x - m} \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \matrix{  x = 0 \hfill \cr  x = m \hfill \cr}  \right.\)

(2)   \( \Leftrightarrow \left| x \right| = 2 \Leftrightarrow x =  \pm 2\)

Hai phương trình có ít nhất một nghiệm chung \( \Leftrightarrow m =  \pm 2.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay