Bài tập 8 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Tính:

a) \( - {1 \over 2} + {3 \over 4}\)                                 

b) \(3{1 \over 8} + \left( { - {1 \over 4}} \right)\)

c) \(7{1 \over 5} - 4{1 \over 2}\)            

d) \(5{1 \over 6} + \left( { - 4{1 \over 3}} \right)\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a) - {1 \over 2} + {3 \over 4} = {{ - 2} \over 4} + {3 \over 4} = {1 \over 4}  \cr  & b)3{1 \over 8} + \left( { - {1 \over 4}} \right) = {{25} \over 8} - {1 \over 4} = {{25} \over 8} - {2 \over 8} = {{23} \over 8}  \cr  & c)7{1 \over 5} - 4{1 \over 2} = {{36} \over 5} - {9 \over 2} = {{72} \over {10}} - {{45} \over {10}} = {{27} \over {10}}  \cr  & d)5{1 \over 6} + \left( { - 4{1 \over 3}} \right) = {{31} \over 6} - {{13} \over 3} = {{31} \over 6} - {{26} \over 6} = {5 \over 6} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.