Bài tập 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương:

\({3 \over 5};\,\,{0 \over {63}};\,\, - 0,23;\,\, - 2{2 \over 3};\,\, - {4 \over 5};\,\,1{3 \over 4}\)

b) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số hữu tỉ âm là số hữu tỉ nhỏ hơn 0

Số hữu tỉ dương là số hữu tỉ lớn hơn 0

Lời giải chi tiết

a) Trong các số hữu tỉ đã cho:

- Các số hữu tỉ dương: \({3 \over 5};1{3 \over 4}\)

- Các số hữu tỉ âm: \( - 0,23; - 2{2 \over 3}; - {4 \over 5}\)

- Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: \({0 \over {63}}\)

b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: \( - 2{2 \over 3};{{ - 4} \over 5}; - 0,23;{0 \over {63}};{3 \over 5};1{3 \over 4}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.