Bài tập 5 trang 26 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương:

a) Trong các số hữu tỉ sau, số nào là số hữu tỉ dương, số nào là số hữu tỉ âm, số nào không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương:

\({3 \over 5};\,\,{0 \over {63}};\,\, - 0,23;\,\, - 2{2 \over 3};\,\, - {4 \over 5};\,\,1{3 \over 4}\)

b) Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần.

Lời giải:

a)Trong các số hữu tỉ đã cho:

- Các số hữu tỉ dương: \({3 \over 5};1{3 \over 4}\)

- Các số hữu tỉ âm: \( - 0,23; - 2{2 \over 3}; - {4 \over 5}\)

- Số không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm là: \({0 \over {63}}\)

b) Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự tăng dần là: \( - 2{2 \over 3};{{ - 4} \over 5}; - 0,23;{0 \over {63}};{3 \over 5};1{3 \over 4}\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.