Bài tập 21 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \(\left| x \right| = {4 \over 5}\)                                            

b) \(\left| x \right| =  - 9,37\)

c) \(\left| x \right| = 0\)                                               

d) \(\left| {2x} \right| = 7{1 \over 2}\)

e) \(\left| {x - 3} \right| = 4\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi giải phương trình |A(x)|=k

Nếu |A|=k(\(k> 0\) thì A=k hoặc A= - k

Nếu |A| = k(\(k <0\) thì phương trình vô nghiệm

Nếu |A|=0 thì A=0

Lời giải chi tiết

\(a)\left| x \right| = {4 \over 5}\)  thì \(x = {4 \over 5}\)  hoặc \(x = {{ - 4} \over 5}\)

b)\(\left| x \right| =  - 9,37\)  thì \(x \in \phi \)

c) \(\left| x \right| = 0\)  thì x=0

d) \(\eqalign{  & \left| {2x} \right| = 7{1 \over 2}  \cr  & \left| {2x} \right| = {{15} \over 2}  \cr  & 2x = {{15} \over 2}hoặc2x =  - {{15} \over 2}  \cr  & x = {{15} \over 4}hoặcx =  - {{15} \over 4}  \cr  & x = 3{3 \over 4}hoặcx =  - 3{3 \over 4} \cr} \)

Vậy \(x = 3{3 \over 4}hoặcx =  - 3{3 \over 4}  \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí