Bài tập 11 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Tìm x, biết:

Đề bài

Tìm x, biết:

a) \({1 \over 3} + x = {3 \over 4}\)                                          b) \( - {2 \over 5} - x = {{ - 3} \over 8}\)

c) \(x - {2 \over 3} =  - {3 \over 4}\)                                        d) \( - {4 \over 5} - {1 \over 2} =  - x\)

e) \({3 \over 2}x - {4 \over 5} = {1 \over 2}x\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){1 \over 3} + x = {3 \over 4}  \cr  & x = {3 \over 4} - {1 \over 3}  \cr  & x = {9 \over {12}} - {4 \over {12}}  \cr  & x = {5 \over {12}}  \cr  & b) - {2 \over 5} - x = {{ - 3} \over 8}  \cr  & {{ - 2} \over 5} + {3 \over 8} = x  \cr  & {{ - 16} \over {40}} + {{15} \over {40}} = x  \cr  & x =  - {1 \over {40}}  \cr  & c)x - {2 \over 3} =  - {3 \over 4}  \cr  & x = {{ - 3} \over 4} + {2 \over 3}  \cr  & x = {{ - 9} \over {12}} + {8 \over {12}}  \cr  & x = {{ - 1} \over {12}}  \cr  & d) - {4 \over 5} - {1 \over 2} =  - x  \cr  & x = {4 \over 5} + {1 \over 2}  \cr  & x = {8 \over {10}} + {5 \over {10}}  \cr  & x = {{13} \over {10}} = 1{3 \over {10}}  \cr  & e){3 \over 2}x - {4 \over 5} = {1 \over 2}x  \cr  & {3 \over 2}x - {1 \over 2}x = {4 \over 5}  \cr  & \left( {{3 \over 2} - {1 \over 2}} \right)x = {4 \over 5}  \cr  & x = {4 \over 5} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 23 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.