Bài tập 18 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tính

Tính

a) \({3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7}} \right) - \left( {{7 \over 3} - {3 \over 7}} \right).{3 \over 5}\)

b) \({8 \over 9}:\left( {{3 \over 5} - {2 \over 7}} \right) - {8 \over 9}:\left( {{6 \over 7} - {4 \over 5}} \right)\)

Lời giải:

\(\eqalign{  & a){3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7}} \right) - \left( {{7 \over 3} - {3 \over 7}} \right).{3 \over 5} = {3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7} - {7 \over 3} + {3 \over 7}} \right)  \cr  &  = {3 \over 5}.\left[ {\left( {{5 \over 3} - {7 \over 3}} \right) + \left( { - {2 \over 7} + {3 \over 7}} \right)} \right]  \cr  &  = {3 \over 5}\left( {{{ - 2} \over 7} + {1 \over 7}} \right) = {3 \over 5}.\left( {{{ - 14} \over {12}} + {3 \over {21}}} \right) = {3 \over 5}.\left( {{{ - 11} \over {21}}} \right) = {{ - 11} \over {35}} \cr} \)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Bài tập - Chủ đề 1: Số hữu tỉ

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.