Bài tập 18 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Tính

a) \({3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7}} \right) - \left( {{7 \over 3} - {3 \over 7}} \right).{3 \over 5}\)

b) \({8 \over 9}:\left( {{3 \over 5} - {2 \over 7}} \right) - {8 \over 9}:\left( {{6 \over 7} - {4 \over 5}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất giao hoán và phân phối giữa phép nhân và phép cộng

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7}} \right) - \left( {{7 \over 3} - {3 \over 7}} \right).{3 \over 5} = {3 \over 5}.\left( {{5 \over 3} - {2 \over 7} - {7 \over 3} + {3 \over 7}} \right)  \cr  &  = {3 \over 5}.\left[ {\left( {{5 \over 3} - {7 \over 3}} \right) + \left( { - {2 \over 7} + {3 \over 7}} \right)} \right]  \cr  &  = {3 \over 5}\left( {{{ - 2} \over 7} + {1 \over 7}} \right) = {3 \over 5}.\left( {{{ - 14} \over {12}} + {3 \over {21}}} \right) = {3 \over 5}.\left( {{{ - 11} \over {21}}} \right) = {{ - 11} \over {35}} \cr} \)

\(\begin{array}{l}b)\frac{8}{9}:\left( {\frac{3}{5} - \frac{2}{7}} \right) - \frac{8}{9}:\left( {\frac{6}{7} - \frac{4}{5}} \right)\\ = \frac{8}{9}:\left( {\frac{{21}}{{35}} - \frac{{10}}{{35}}} \right) - \frac{8}{9}:\left( {\frac{{30}}{{35}} - \frac{{28}}{{35}}} \right)\\ = \frac{8}{9}:\frac{{11}}{{35}} - \frac{8}{9}:\frac{2}{{35}}\\ = \frac{8}{9}.\frac{{35}}{{11}} - \frac{8}{9}.\frac{{35}}{2}\\ = \frac{8}{9}.\left( {\frac{{35}}{{11}} - \frac{{35}}{2}} \right)\\ = \frac{8}{9}.\left( {\frac{{70}}{{22}} - \frac{{385}}{{22}}} \right)\\ = \frac{8}{9}.\frac{{ - 315}}{{22}}\\ = \frac{{2.4}}{9}.\frac{{ - 35.9}}{{2.11}}\\ = \frac{{ - 140}}{{11}}\end{array}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.