Bài tập 10 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Trò chơi tính số

Đề bài

Trò chơi tính số

Điền vào các ô trống trong bảng sau:

Biết rằng từ số thứ hai trở đi, giá trị của nó bằng số ở ô đứng liền trước cộng với một hằng số.

\({3 \over 2}\)

\( - {1 \over 2}\)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

Hàng số đó là: \( - {1 \over 2} - {3 \over 2} = {{ - 4} \over 2} =  - 2\)

Các số điền lần lượt vào ô trống là: \({{ - 5} \over 2};{{ - 9} \over 2};{{ - 13} \over 2};{{ - 17} \over 2};{{ - 21} \over 2};{{ - 25} \over 2};{{ - 29} \over 2};{{ - 33} \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí