Bài tập 17 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Đề bài

Tính

a) \({{ - 3} \over 5}.{{15} \over { - 7}}.{{21} \over 6}\)                       

b) \({{ - 33} \over {25}}.{{15} \over {11}}.{{21} \over 6}\)

c) \({{ - 22} \over {25}}:{{11} \over 5}.{{21} \over 6}\)                       

d) \({{ - 3} \over 5}.\left[ {\left( { - {{15} \over {11}}} \right) - {{21} \over {33}}} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân các phân số, ta nhân tử với tử; nhân mẫu với mẫu

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){{ - 3} \over 5}.{{15} \over { - 7}}.{{21} \over 6} =  - 3.{3 \over { - 7}}.{7 \over 2} = {9 \over 2} = 4{1 \over 2}  \cr  & b){{ - 33} \over {25}}.{{15} \over {11}}.{{21} \over {16}} = {{ - 3} \over 5}.{3 \over 1}.{{21} \over {16}} = {{ - 189} \over {80}} =  - 2{{29} \over {80}}  \cr  & c){{ - 22} \over {25}}:{{11} \over 5}.{{21} \over {16}} = {{ - 22} \over {25}}.{5 \over {11}}.{{21} \over {16}} = {{ - 2} \over 5}.{{21} \over {16}} = {{ - 21} \over {40}}  \cr  & d){{ - 3} \over 5}.\left[ {\left( { - {{15} \over {11}}} \right) - {{21} \over {33}}} \right] = {{ - 3} \over 5}.\left( {{{ - 45 - 21} \over {33}}} \right) = {{ - 3} \over 5}.\left( { - {{66} \over {33}}} \right) = {6 \over 5} = 1{1 \over 5} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.