Bài tập 15 trang 27 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng tích của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

Đề bài

Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng tích của hai số hữu tỉ (cả hai số đều khác 1 và -1):

\({8 \over {15}};\,\,{6 \over {12}};\,\, - {{10} \over {15}}\)

Lời giải chi tiết

\({8 \over {15}} = {4 \over 3}.{2 \over 5};{6 \over {12}} = {2 \over 3}.{3 \over 4}; - {{10} \over {15}} = {{ - 2} \over 3}.{5 \over 5}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí