Bài tập 31 trang 28 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1


Giải bài tập Cho biểu thức

Đề bài

Cho biểu thức \(A = {n^3}\) với \(n \in N*\)

a) Nếu tăng cơ số của n3 lên 2 lần thì biểu thức A tăng bao nhiêu lần ?

b) Nếu tăng số mũ của n3 lên 2 lần thì biểu thức A tăng bao nhiêu lần ?

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \({(2n)^3} = 8{n^3} = 8A\)

Vậy nếu tăng số mũ của n3 lên 2 lần thì biểu thức A tăng lên 8 lần.

b) \({n^{3.2}} = {n^3}.{n^3} = A.A\)

Nếu tăng số mũ của n3 lên 2 lần thì biểu thức A tăng lên A lần.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí