Bài 9 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng IA + IB = 2IM.

Đề bài

Cho điểm M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia BA lấy điểm I bất kì. Chứng tỏ rằng  IA + IB = 2IM.

Lời giải chi tiết

 

Ta có M là trung điểm của AB. Do đó M nằm giữa A và B, MA = MB

Ta có M \( \in \) tia BA (M nằm giữa A và B), và I \( \in \) tia đối của tia BA (đầu bài cho)

Do đó hai tia BM, BI đối nhau. Nên B nằm giữa I và M \( \Rightarrow  IM = IB + MB\)

Ta còn có M nằm giữa A và I nên \(IA = IM + MA\)

Do đó:

\(IA + IB = IM + MA + IB \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + MB + IB\)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + (IB + MB) \)

\(\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\;\,= IM + IM = 2IM\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí