Bài 2 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

Đề bài

Cho ba điểm A, B, C thỏa mãn AB = 4cm, BC = 9cm, AC = 5cm. Chứng tỏ ba điểm A, B, C thẳng hàng. Điểm nào ở giữa hai điểm còn lại ?

Lời giải chi tiết

 

Ta có: BA + AC = BC (vì 4cm + 5cm = 9cm)

Do đó A nằm giữa hai điểm B và C và A, B, C thẳng hàng

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng