Bài 3 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Cho đoạn thẳng AB = 10cm. Lấy điểm M nằm giữa A và B với AM = 3cm.

Đề bài

Cho đoạn thẳng \(AB = 10cm\). Lấy điểm M nằm giữa A và B với \(AM = 3cm.\)

a) Tính BM.

b) Lấy điểm N nằm giữa B và M với \(BN = 5cm.\) Tính MN.

Lời giải chi tiết

 

a) M nằm giữa A và B nên ta có: \(AM + MB = AB\)

Do đó \(MB = AB - AM = 10 - 3 = 7 (cm)\)

b) N nằm giữa M và B nên ta có: \(MN + NB = MB\)

Do đó \(MN = MB - NB = 7 - 5 = 2 (cm)\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 2 : Đoạn thẳng

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu