Bài 8 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 2cm. Trên tia Oy, lấy điểm N sao cho ON = 6cm.

Đề bài

Cho hai tia đối nhau Ox và Oy. Trên tia Ox, lấy điểm M sao cho OM = 2cm. Trên tia Oy, lấy điểm N sao cho ON = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b) Trên tia Oy, lấy điểm I sao cho OI = 2cm. Hỏi I có là trung điểm củ đoạn thẳng MN không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

a) Hai tia Ox, Oy đối nhau, M \( \in \) tia Ox, N \( \in \) tia Oy

Nên hai tia OM và ON đối nhau. Do đó O nằm giữa M và N

Ta có: MO + ON = MN \( \Leftrightarrow \)  2 + 6 = MN

Vậy MN = 8 (cm)

b) Ta có I \( \in \) tia Oy, OM và Oy là hai tia đối nhau

Nên hai tia OM và OI đối nhau. Do đó: O nằm giữa M và I

Mà OM = OI (= 2cm). Vậy O là trung điểm của MI

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí