Bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2

Bình chọn:
3.5 trên 34 phiếu

Giải bài 83 trang 99 SGK Toán 9 tập 2. a) Vẽ hình 62

Đề bài

a) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn) với \(HI = 10cm\) và \(HO = 2cm\). Nêu cách vẽ.

b) Tính diện tích hình \(HOABINH\) (miền gạch sọc)

c) Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính \(NA\) có cùng diện tích với hình \(HOABINH\) đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Sử dụng thước thẳng và compa để vẽ hình.

+) Diện tích miền gạch sọc = Diện tích nửa đường tròn đường kính HI + Diện tích nửa đường tròn đường kính OB - Diện tích nửa đường tròn đường kính HO - Diện tích nửa đường tròn đường kính BI.

+) Diện tích đường tròn đường kính \(d\) là: \(S=\frac{\pi d^2}{4}.\)

Lời giải chi tiết

a) Vẽ nửa đường tròn đường kính \(HI = 10 cm\), tâm \(M\)

Trên đường kính \(HI\) lấy điểm \(O\) và điểm \(B\) sao cho \(HO = BI = 2cm\).

Vẽ hai nửa đường tròn đường kính \(HO\), \(BI\) nằm cùng phía với đường tròn \((M)\).

vẽ nửa đường tròn đường kính \(OB\) nằm khác phía đối với đường tròn \((M)\). Đường thẳng vuông góc với \(HI\) tại \(M\) cắt \((M)\) tại \(N\) và cắt đường tròn đường kính \(OB\) tại \(A\).

b)  Ta có: \(OB=HI-OH-BI=10-2-2=6cm.\)

Diện tích hình \(HOABINH\) là:

\(\frac{1}{2}.π.5^2 + \frac{1}{2}.π.3^2 – π.1^2= \frac{25}{2}π)+ \frac{9}{2}π- π = 16π\,(cm^2)\) (1)

c) Ta có: \(NA=\frac{HI}{2}+\frac{OB}{2}=5+3=8\, cm.\)

Diện tích hình tròn đường kính \(NA\) bằng:

             \(π. 4^2 = 16π\)  \((cm^2)\)                                           (2)

So sánh (1) và (2) ta thấy hình tròn đường kính \(NA\) có cùng diện tích với hình \(HOABINH.\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa . Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu