Bài 8 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Rút gọn :

a) \(\dfrac{{5.3}}{{8.25}}\)                            b) \(\dfrac{{25.18}}{{9.40}}\)

c) \(\dfrac{{4.\left( { - 15} \right).2}}{{\left( { - 5} \right).24}}\)                 d) \(\dfrac{{19.5.20.14}}{{30.4.20.15}}\)

e) \(\dfrac{{7.19 - 7.11}}{{16.7}}\)                f) \(\dfrac{{13.6 - 13}}{{4 - 17}}\)

g) \(\dfrac{{3024 - 12}}{{5192 - 21}}.\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & a){{5.3} \over {8.25}} = {{5.3} \over {8.5.5}} = {{1.3} \over {8.5.1}} = {3 \over {40}}  \cr  & b){{25.18} \over {9.40}} = {{5.5.9.2} \over {9.5.2.4}} = {{5.1.1.1} \over {1.1.1.4}} = {5 \over 4}  \cr  & c){{4.( - 15).2} \over {( - 5).24}} = {{4.( - 5).3.2} \over { - 5.4.3.2}} = 1  \cr  & d){{19.5.20.14} \over {30.4.20.15}} = {{19.5.20.2.7} \over {30.2.2.20.5.3}} = {{19.1.1.1.7} \over {30.1.2.1.1.3}} = {{133} \over {180}}  \cr  & e){{7.19 - 7.11} \over {16.7}} = {{7.(19 - 11)} \over {16.7}} = {{7.8} \over {2.8.7}} = {{1.1} \over {2.1.1}} = {1 \over 2}  \cr  & f){{13.6 - 13} \over {4 - 17}} = {{13.(6 - 1)} \over { - 13}} = {{13.5} \over { - 13}} =  - 5  \cr  & g){{3024 - 12} \over {5292 - 21}} = {{12.252 - 12} \over {21.252 - 21}} = {{12.(252 - 1)} \over {2.(252 - 1)}} = {{12} \over {21}} = {4 \over 7} \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.