Bài 7* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Giải bài tập Cho biểu thức

Đề bài

Cho biểu thức \(A = \dfrac{3}{{n + 1}}\) (với \(n \in {\rm Z}\)). Tìm n để \(A \in {\rm Z}\).

Lời giải chi tiết

\(A = \dfrac{3}{{n + 1}}\)  để A thuộc Z thì \(3\, \vdots \,(n + 1)\)  và \(n + 1 \ne 0\)

\( \Rightarrow n+1\) là ước của 3 \( \Rightarrow n + 1 \in \left[ {1; - 1;3; - 3} \right].\)  Vậy \(n \in \left[ {0; - 2;2; - 4} \right].\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí