Bài 10* trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập a) Nói

Đề bài

a) Nói \({a \over {21}}\) là phân số tối giản nếu a là số nguyên tố, đúng hay sai ?

b) Tìm tất cả các số tự nhiên a, cho biết a < 21 và \({a \over {21}}\) là phân số tối giản.

Lời giải chi tiết

a) Nói \({a \over {21}}\) là phân số tối giản nếu a là số nguyên tố là sai.

Chẳng hạn \(a = 7\), phân số \({7 \over {21}}\)  chưa tối giản.

b) \(a \in N,\dfrac{a} {21}\)  là phân số tối giản \(\Rightarrow\) a và 21 là hai số nguyên tố cùng nhau.

Vì \(a \in N,a < 21\)  và \(21 =3.7\).

Do vậy \(a \in \left[ {1;2;4;5;7;8;10;11;13;16;17;19;20} \right]\)

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - Luyện tập - Chủ đề 14: Phân số

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu