Bài 2 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại :

\({{ - 3} \over {18}};{9 \over { - 54}};{{ - 24} \over {36}};{7 \over { - 42}};{{ - 1} \over { - 6}};{{ - 4} \over {24}};{{18} \over { - 27}}.\)

Lời giải chi tiết

Ta có: 

\(\eqalign{
& \frac{{ - 3}}{{18}} = \frac{{ - 1}}{6};\frac{9}{{ - 54}} = \frac{{ - 1}}{6};\frac{{ - 24}}{{36}} = \frac{{ - 2}}{3}; \cr
& \frac{7}{{ - 42}} = \frac{{ - 1}}{6};\frac{{ - 1}}{{ - 6}} = \frac{1}{6}; \cr
& \frac{{ - 4}}{{24}} = \frac{{ - 1}}{6};\frac{{18}}{{ - 27}} = \frac{{ - 2}}{3} \cr} \)

Nên \(\dfrac{{ - 3}}{{18}} = \dfrac{9}{{ - 54}} = \dfrac{7}{{ - 42}} = \dfrac{{ - 4}}{{24}};\)

\(\dfrac{{ - 24}}{{36}} = \dfrac{{18}}{{ - 27}}\)

Vậy trong các phân số \(\dfrac{{ - 3}}{{18}};\dfrac{9}{{ - 54}};\dfrac{{ - 24}}{{36}};\dfrac{7}{{ - 42}};\dfrac{{ - 1}}{{ - 6}};\dfrac{{ - 4}}{{24}};\dfrac{{18}}{{ - 27}}\)  phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại là \(\dfrac{{ - 1}}{{ - 6}}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.