Bài 3 trang 21 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2


Đề bài

Tìm các phân số bằng phân số \({{ - 2} \over 3}\) sao cho :

a) Các tử số lần lượt là 8, 24, 14.

b) Các mẫu số lần lượt là 9, 21, 60.

Lời giải chi tiết

a) Ta có:

\(\eqalign{  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.( - 4)} \over {3.( - 4)}} = {8 \over { - 12}};  \cr  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.( - 12)} \over {3.( - 12)}} = {{24} \over { - 36}};  \cr  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.( - 7)} \over {3.( - 7)}} = {{14} \over { - 21}} \cr} \)

Vậy các phân số bằng phân số \({{ - 2} \over 3}\)  có tử số 8; 24; 14 lần lượt là: \({8 \over { - 12}};{{24} \over { - 36}};{{14} \over { - 21}}\)

b) Ta có:

\(\eqalign{  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.3} \over {3.3}} = {{ - 6} \over 9};  \cr  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.7} \over {3.7}} = {{ - 14} \over {21}};  \cr  & {{ - 2} \over 3} = {{ - 2.20} \over {3.20}} = {{ - 40} \over {60}}. \cr} \)

Vậy các phân số bằng phân số \({{ - 2} \over 3}\)  có mẫu số lần lượt 9; 21; 60 là: \({{ - 6} \over 9};{{ - 14} \over {21}};{{ - 40} \over {60}}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.