Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Trả lời câu hỏi 2 Bài 8 trang 120 SGK Toán 9 Tập 1. Hãy chứng minh các khẳng định trên...

Đề bài

Hãy chứng minh các khẳng định trên.

(Tức là chứng minh:

Nếu hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc ngoài thì \(OO'=R+r.\)

Nếu hai đường tròn (O) và (O') tiếp xúc trong thì \(OO'=R-r.\))

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng công thức cộng đoạn thẳng: Nếu B nằm giữa hai điểm A và C thì \(AB+BC=AC.\)

Lời giải chi tiết

 

Hình 91: Hai đường tròn tiếp xúc ngoài tại A nên A nằm giữa O và O’

\(⇒ OA + AO’ = OO’ ⇒ R + r = OO’\)

Hình 92: Hai đường tròn tiếp xúc trong tại A nên O’ nằm giữa O và A

\(⇒ OO’ + O’A = OA ⇒ OO’ = OA – O’A = R – r.\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1 Trả lời câu hỏi 3 Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 8 trang 122 SGK Toán 9 Tập 1. Quan sát các hình 97a, b, c, d trên hình nào có vẽ tiếp tuyến chung của hai đường tròn ? Đọc tên các tiếp tuyến chung đó.

Xem chi tiết
Bài 35 trang 122 SGK Toán 9 tập 1 Bài 35 trang 122 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 35 trang 122 SGK Toán 9 tập 1. Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O';r) có OO'=d, R>r.

Xem chi tiết
Bài 36 trang 123 SGK Toán 9 tập 1 Bài 36 trang 123 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 36 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn đường kính OA.

Xem chi tiết
Bài 37 trang 123 SGK Toán 9 tập 1 Bài 37 trang 123 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 37 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai đường tròn đồng tâm O. Dây AB của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C và D. Chứng minh rằng AC=BD.

Xem chi tiết
Bài 90 trang 45 SGK Toán 7 tập 1 Bài 90 trang 45 SGK Toán 7 tập 1

Giải bài 90 trang 45 SGK Toán 7 tập 1. Thực hiện các phép tính :

Xem chi tiết
Bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 9 tập 1. Cho hàm số y = f(x)

Xem chi tiết
Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1 Bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình chữ nhật ABCD có AB=12cm, BC=5cm. Chứng minh rằng bốn điểm A, B, C, D thuộc cùng một đường tròn...

Xem chi tiết
Bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1 Bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 9 tập 1. Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

Xem chi tiết

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com