Bài 38 trang 123 SGK Toán 9 tập 1

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Giải bài 38 trang 123 SGK Toán 9 tập 1. Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...)

Đề bài

Điền các từ thích hợp vào chỗ trống (...):

a) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc ngoài với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên ...

b) Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên ...

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cho hai đường tròn \((O;\ R)\) và \((O';\ r)\). Khi đó:

a) \((O;\ R)\) và \((O';\ r)\) tiếp xúc ngoài nếu \(OO'=R+r\);

b) \((O;\ R)\) và \((O';\ r)\) tiếp xúc trong nếu \(OO'=R-r > 0\).

Lời giải chi tiết

 a)

Hai đường tròn tiếp xúc ngoài nên \(OO'=R+r=OA+O'A=3+1=4 (cm).\)

Vậy \(O'\) luôn cách \(O\) một khoảng không đổi là \(4cm\). Do đó \(O'\) nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(4cm\).

Trả lời: Tâm của các đường tròn có bán kính 1cm tiếp xúc ngoài với đường tròn \((O;\ 3cm)\) nằm trên đường tròn \((O; 4cm)\).

b)

Hai đường tròn tiếp xúc trong nên \(OO'=R-r=AO-AO'=3-1=2 (cm).\)

Vậy \(O'\) luôn cách \(O\) một khoảng không đổi là \(2cm\). Do đó \(O'\) nằm trên đường tròn tâm \(O\) bán kính \(2cm\).

Trả lời: Tâm của các đường tròn có bán kính \(1cm\) tiếp xúc trong với đường tròn \((O;3cm)\) nằm trên đường tròn \((O;\ 2cm)\).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan