Thử tài bạn trang 69 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1


Giải bài tập 1. Điền chữ số thích hợp vào dâu *

Đề bài

1. Điền chữ số thích hợp vào dâu * để được số \(\overline {157*} ,\overline {7*6} \) chia hết cho 3.

2. Trong các số sau, số nào chia hết cho 3, số nào chia hết cho 9 ?

187 ;           1374 ;            2155 ;           

6543 ;               93258.

3. Dùng ba trong bốn chữ số 4, 5, 3, 0 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số sao cho các chữ số đó :

a) Chia hết cho 9                                   

b) Chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9.

Lời giải chi tiết

1. Số \(\overline {157*} \) ⁝ 3, do đó \(1 + 5 + 7 + * = (13 + *) ⁝ 3 => * \in {\rm{\{ }}2;5;8\} \)

Số \(\overline {7*6} \) ⁝ 3, do đó \(7 + * + 6 = (13 + *) ⁝ 3 => * \in {\rm{\{ }}2;5;8\} \)

2. 187 không chia hết cho 3. Vì \(1 + 8 + 7 = 16,\) 16 không chia hết cho 3

187 không chia hết cho 9. Vì \(1 + 8 + 7 = 16,\) 16 không chia hết cho 9

1374 ⁝ 3. Vì 1 + 3 + 7 + 4 = 15, 15 ⁝ 3

1374 không chia hết cho 9. Vì \(1 + 3 + 7 + 4 = 15,\) 15 không chia hết cho 9

2155 không chia hết cho 3. Vì \(2 + 1 + 5 + 5 = 13,\) 13 không chia hết cho 3

2155 không chia hết cho 9. Vì \(2 + 1 + 5 + 5 = 13,\) 13 không chia hết cho 9

6543 ⁝ 3. Vì 6 + 5 + 4 + 3 = 18, 18 ⁝ 3

6543 ⁝ 9. Vì 6 + 5 + 4 + 3 = 18, 18 ⁝ 9

93258 ⁝ 3. Vì 9 + 3 + 2 + 5 + 8 = 27, 27 ⁝ 3

93258 ⁝ 9. Vì 9 + 3 + 2 + 5 + 8 = 27, 27 ⁝ 9

3.

a) Các số đó là 450, 405, 540, 504

b) Các số đó là 453, 534, 543, 354, 345, 435

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài