Hoạt động 7 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3.

Đề bài

Bạn Thu nhận xét : Mọi số đều viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 9, và như vậy mọi số cũng viết được dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Theo em Thu nhận xét như vậy đúng hay sai ? Tại sao ?

Lời giải chi tiết

Thu nhận xét đúng. Vì một số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Sử cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu