Hoạt động 8 trang 68 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Em hãy viết số 2031 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Tương tự với số 3415. Em rút ra được các kết luận gì ?

Đề bài

Em hãy viết số 2031 dưới dạng tổng các chữ số của nó cộng với một số chia hết cho 3. Tương tự với số 3415. Em rút ra được các kết luận gì ?

Lời giải chi tiết

\(2031 = (2 + 0 + 3 + 1) + 2025 \)\(\,= (2 + 0 + 3 + 1) + 3.675\)

\(3415 = (3 + 4 + 1 + 5) + 3402\)\(\, = (3 + 4 + 1 + 5) + 3.1134\)

Rút ra kết luận: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3 và chỉ những số đó mới chia hết cho 3.

Loigiaihay.com

Các bài liên quan: - 2. Các dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9